Kresba

Brk

Po deseti letech jsem dostala do ruky voskovky O:)
 
© Wyrda